Bildiri TAM METİN

 

BİLDİRİ TAM METİN KURALLARI
ve GÖNDERİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

Tam metin gönderimi zorunlu değildir, Bildiri sahiplerinin talep etmeleri halinde, bildiriler tam metin olarak e-kongre kitabında basılabilecektir. Tam metin bildiriler editörler tarafından tekrar değerlendirmeden geçirilir ve aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır. 

Tam metin olarak basılması istenen bildiri metinleri 16 Ağustos 2021 tarihine kadar word dosyası olarak sisteme yüklenmelidir.
Tam Metinleri Online Abstract Modül üzerinden sisteme mail ve şifreniz ile giriş yaparak yükleyebilirsiniz. Yönlendirmeler sistem tarafından mail adresinize gönderilmiştir. 

Bildiri tam metinleri aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır
Tam metin dili TÜRKÇE olacaktır. Ancak özetin İNGİLİZCE olarak da ayrıca yazılması gerekmektedir.
Bildiri Bölümleri: 
Olgu özetleri alt başlıklandırma olmaksızın tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır.
“Microsoft Word” formatında, “Times New Roman” yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfanın her kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar mutlaka numaralandırılmalıdır.  
1. Başlık, yazarlar ve kurumları,
2. Özet (maksimum 250 kelime) (özet Türkçe olarak da yazılmalıdır). Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
Özet bölümleri: Amaç, yöntem, sonuçlar, tartışma, sonuç, anahtar sözcükler
Anahtar kelimeler (en az 2, en fazla 4 kelimeden oluşmalı, Türkçe Anahtar kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com) arasından seçilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler MeSH terimlerinin çevirisi olmalıdır.
İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MeSH)” (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)’e uygun olarak verilmelidir.
3. Ana metin:
Ana metin bölümleri: Giriş, yöntem, sonuçlar, tartışma, sonuç ve kaynaklar bölümünden oluşacaktır. 
12 punto, 1,5 satır aralığı, Times New Roman, her iki yana yaslı, en az 4 en fazla 8 sayfa olmalıdır.
En fazla 4 tablo ya da şekil olmalıdır. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır
4. Kaynaklar 
Kaynaklar, metinde cümle bitiminde noktadan sonra parantez içinde numaralandırma ile Arabik numaralarla gösterilmelidir. Kaynak sayısı 10 ile sınırlandırılmıştır.
Kaynak yazımı “Vancouver” sistemine göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır (Örnek: standart dergi makalesi: Mueller MJ, Tuttle LJ, Lemaster JW, et al. Weight-bearing versus nonweight-bearing exercise for persons with diabetes and peripheral neuropathy: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94:829-838.
Kitap: Powers SK, Howley ET. Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. Boston: McGraw-Hill; 2009.)

Bildiriler ile ilgili sorularınız için iletişime geçebilirsiniz; bilimsel@pediatrikrehabilitasyon2021.org

Kabul edilen ve sunulan özetler ilerleyen zamanda; "Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation" ULAKBİM TR DİZİN, EBSCOhost, Google Scholar ve Directory of Research Journal Indexing isimli indekslerde yer alan Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinde online basılacaktır.