Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 9 Mayıs 2021

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 9 Mayıs 2021
Erken Kayıt Son Tarih: 20 Mayıs 2021

"Bildiri Sunacak Yazar" Kaydı için Son Tarih: 20 Mayıs 2021 (Belirtilen tarihte bildiriyi sunacak yazarın kayıt ve ödemesini tamamlaması zorunludur. Sunucu Kaydı tamamlanmayan bildiriler sistemden otomatik olarak silinmektedir. Ayrıca kongreye katılmak isteyen yazarların da her birinin kayıt yaptırması gerekmektedir)

Her bir SUNUCU YAZAR en fazla 2 bildiri ile başvuru yapabilir ve sunabilir.

Bildiri kabul sonrası, sunucu değişikliği de dahil, isim ekleme, çıkarma ve yer değiştirme, sunum günü/yeri değiştirme gibi hiçbir değişiklik/düzeltme kesinlikle yapılmayacaktır. Bildirilerinizi sistemde onaylamadan önce bildirinizin son kontrolünü dikkatli yapmanız önerilir.

Kabul edilen ve sunulan özetler; ULAKBİM TR DİZİN, EBSCOhost, Google Scholar ve Directory of Research Journal Indexing isimli indekslerde yer alan Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinde online basılacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ
• Bildirilerin kongre web sitesi www.pediatrikrehabilitasyon2021.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
• Sisteme yüklenen bildiri özetleri, aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım ve imla hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım / düzen hatalarından yazar sorumludur.

ÖZET YAZIM KURALLARI
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, içerikleri birebir çeviri şeklinde olmalıdır.
• Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. (Örn: Mehmet Yılmaz) 
• Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxx Üniversitesi Xxx Fakültesi, Xxx Ana Bilim Dalı, İzmir

• Bildiri Özeti Türkçe Alt Başlıklar: Amaç, Gereç ve Yöntem, Sonuçlar (p değeri yazılmalıdır), Tartışma.
İngilizce Alt Başlıklar: Purpose, Materials and Methods, Results (p value must be written), Discussion
• Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi kesinlikle aşmamalıdır. Aşan her kelime sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir.
• Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.

• Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
Anahtar kelimeler (en az 2, en fazla 4 kelimeden oluşmalı, Türkçe Anahtar kelimeler, Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com) arasından seçilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler MeSH terimlerinin çevirisi olmalıdır.
İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MeSH)” (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)’e uygun olarak verilmelidir.
• Olgu özetleri alt başlıklandırma olmaksızın tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır.

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
• Bildiri sisteme yüklenirken poster veya sözel sunum için tercih belirtilmektedir. Ancak (bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre) nihai karar bilimsel hakemlerin değerlendirme sonuçlarıdır.

• Özetlerde ad/soyad ve kurumlar gizli tutularak, en az 2 (iki) hakem değerlendirme sonucu ve bilgilendirmeler, sunumu yapacak yazara e-posta yolu ile bildirilecektir. Bildiri kabul/red durumunun diğer yazarlara duyurulması sunumu yapacak yazarın sorumluluğundadır.
• Kabul edilen ve sunulan özetler; Emerging Sources Citation Index (ESCI) ,EBSCO, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Excerpta Medica (EMBASE), AMED Physiotherapy Index, SPORTDiscus, Türk Tıp Dizini ve Ulakbim Türk Tıp Dizini'nde yer alan Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinde online basılacaktır. Sunumu yapılmayan özetler dergide yayımlanmayacaktır.
• Bildiri tam metinleri için dijital tam metin kitabı hazırlanacaktır. Tam metin gönderim ve yazım kuralları ile ilgili ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır.

BİLDİRİ ÖDÜLÜ: Sistemde ödül başvurusu bulunan bildiriler içerisinden hakem değerlendirmesi sonucu 3 sözel / poster bildiri belirlenecek ve kongrenin son günü ilan edilecektir.